Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

"Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων"

Μαθήματα Π.Μ.Σ

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος, καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10) και είναι υποχρεωτικά. Κάθε φοιτητής, υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδας ανά εξάμηνο σπουδών, το οποίο είναι πλήρους φοίτησης. Επίσης πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται μη εργάσιμες ώρες (απογεύματα).

Μαθήματα Π.Μ.Σ. :

Α εξάμηνο (30 ECTS)

Β εξάμηνο (30 ECTS)

 • Προηγμένες  Εφαρμογές  Ηλεκτρονικών Ισχύος & Ηλεκτρικής Κίνησης – Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος (10 ECTS)
 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτηριακό Τομέα (10 ECTS)
 • Ενεργειακός και Οικολογικός Σχεδιασμός Η/Μ Εξοπλισμού

(10 ECTS)

 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης σε Βιομηχανικές Διεργασίες (10 ECTS)
 • Προηγμένες Εφαρμογές Αυτοματισμού σε Κτήρια (10 ECTS)
 • Προηγμένες Εφαρμογές Βιομηχανικών Αυτοματισμών (10 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ εξάμηνο (30 ECTS)

Δ εξάμηνο (30 ECTS)

 • Έξυπνα Δίκτυα & Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (9 ECTS)
 • Εκπόνηση έρευνας και ετοιμασία μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (MSc Thesis) με επίβλεψη από μέλος ΔΕΠ, σε αντικείμενο υψηλής στάθμης τεχνικού χαρακτήρα με στοιχεία καινοτομίας ή/και πρωτότυπης έρευνας.
 • Παρουσίαση και προφορική υποστήριξη των αποτελεσμάτων.
 • Διαχείριση Ενέργειας – Ενεργειακοί Έλεγχοι (9 ECTS)
 • Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων (9 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας - Τεχνική Συγγραφή (3 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ.

120

Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΜΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 MSc in Management and Optimization of Energy Systems

Please publish modules in offcanvas position.